Huomioi kuluttajansuojalaki ennen kuin maksat puhelimen korjauksesta

Wups, puhelin hajosi kesken kaiken. Mitä nyt tehdään ja kuka korvaa? Ennen kuin alat itse kaivamaan kuvetta, kannattaa ottaa selvää, miten kuluttajansuojalaki voi tulla avuksesi. 

Tässä artikkelissa kerromme kuluttajansuojalaista ja sen toimintaperiaatteista.  

Mikä on kuluttajansuojalaki?

Kuluttajansuojalaki on pakottava laki, eli myyjäyrityksen ja kuluttaja-asiakkaan välinen sopimus on mitätön siltä osin, kun se on ehdoiltaan kuluttajansuojalain vastainen kuluttajan vahingoksi.

Esimerkiksi verkkokaupassa yrityksen ja kuluttaja-asiakkaan väliseen sopimukseen sisällytetty ehto, jonka mukaan kuluttajalla ei ole oikeutta palauttaa tilaamaansa tavaraa on mitätön, koska kyseinen sopimusehto on kuluttajansuojalain vastainen.

Kuluttajansuojalaki sääntelee muun muassa yritysten kuluttajiin kohdistamaa markkinointia sekä yritysten ja kuluttajien välisten sopimusten ehtoja. Kuluttajansuojalaki sääntelee myös yritysten kuluttajiin kohdistamaa markkinointia.

Tavoitteena on ehkäistä epäasiallista markkinointia sekä saada yritykset antamaan kuluttajille tarpeeksi tietoa kuluttajan kannalta tärkeistä asioista. 

Kuluttajansuojalain mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista tai kuluttajan kannalta sopimatonta. Säännös on tulkinnanvarainen ja kuluttaja-asiamiehen ja markkinatuomioistuimen ratkaisut määrittelevät, mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan.

Apple-tuotteet ja Suomen kuluttajansuojalaki

Läppäri pöydällä

Suomen kuluttajansuojalain mukaan kuluttajilla on oikeus ilmaiseen korjaukseen, vaihtoon, hinnanalennukseen tai hyvitykseen myyjältä, mikäli tuotteet ovat viallisia tai tuotteet eivät ole myyntisopimuksen mukaisia. Kuluttajan on ilmoitettava myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa vian havaitsemisesta. 

Apple-tuotteita ostaessasi tuotteesi kuuluu myös Applen rajoitetun takuun piiriin. Tämä kattavuus on voimassa yhdessä Suomen kuluttajansuojalain lakisääteisten oikeuksien ohella ja niiden lisäksi. 

Mikäli tuotteesi on viallinen tai se ei ole myyntisopimuksen mukainen, voit tehdä korvausvaatimuksen Suomen kuluttajansuojalain, Applen rajoitetun takuun, valinnaisen Apple Care Protection Planin tai AppleCare+ -sopimuksen nojalla (sen mukaan, mikä kyseiseen tilanteeseen parhaiten soveltuu). 

Applen rajoitettu takuu on kaksi vuotta Apple Watch Editionille ja yksi vuosi kaikille muille Apple-tuotteille. AppleCare Protection Plan tai AppleCare+ on voimassa enintään kolme vuotta Macille, Applen näytölle, Apple TV:lle tai Apple Watch Editionille.

Samoin se on voimassa enintään kaksi vuotta iPadille, iPhonelle, iPodille, Apple Watchille tai Apple- tai Beats -merkkisille kuulokkeille. Apple TV:n AppleCare Protection Planille se on voimassa enintään kolme vuotta.  

Applen yhden ja kahden vuoden takuu on vapaaehtoinen valmistajan takuu. Se tarjoaa käyttäjälle kuluttajansuojalain piiriin kuulumattomia oikeuksia, kuten tuotteen puutteeseen liittyviä oikeuksia. Applen yhden ja kahden vuoden rajoitetun takuun edut siis täydentävät kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, eivät korvaa niitä. 

Voit siis valita, vaaditko oikeuksia Applen yhden ja kahden vuoden rajoitetun takuun vai kuluttajansuojalain nojalla. Applen yhden ja kahden vuoden rajoitetun takuun ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla. 

Suomen kuluttajansuojalain nojalla voit vaatia, että vialliset tuotteet tai sellaiset tuotteet, jotka eivät ole myyntisopimuksen mukaisia, korjataan tai vaihdetaan ilmaiseksi. Jos korjauksen tai vaihdon kustannus tai vaiva on myyjälle kohtuuton tai jos korjaaminen / vaihtaminen on mahdotonta, voit saada joko alennusta hinnasta tai palauttaa tuotteen täyttä hyvitystä vastaan.

Sinulla ei ole oikeutta saada hyvitystä, jos sopimuksenvastaisuus on vähäinen. Voit vaatia korvausta myyjältä tai saman sopimusketjun aiemmalta myyjältä, ja heidän on tehtävä vaatimus kohtuullisessa ajassa vian löytämisestä. Mitään kiinteää aikarajaa ei ole. 

Suomen kuluttajansuojalain nojalla minkä tahansa tuotteiden vian tai sopimuksenvastaisuuden, joka ilmenee kuuden kuukauden kuluessa toimittamisesta, oletetaan olleen olemassa toimitusajankohtana.

Tämän kuuden kuukauden jakson päätyttyä on yleisesti ottaen sinun vastuullasi todistaa, että vika tai sopimuksenvastaisuus oli olemassa toimitusajankohtana. 

Lue lisää täältä 

Muiden suosittujen merkkien kuluttajansuojalaki

Samsungin tuotteille kuluttajansuojalaki kattaa mekaaniset viat ja valmistusvirheet.  

Huawei myöntää käyttäjälle takuun, jonka mukaan tuotteessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ilmene normaalissa käytössä takuun voimassaoloaikana materiaali- tai valmistusvirheitä. Ostajalla on soveltuvan kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet ja tämä takuu ei rajoita näitä oikeuksia.

Apua kuluttajalle

Voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, jos ongelma ei muuten selviä. Neuvojalta saa maksutta opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua ja voit asioida heidän kanssaan puhelimitse, sähköisesti tai neuvonnan toimipisteissä.

Kuluttajaneuvonta avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa ja antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, kuten virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta sekä neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa.

Neuvojat eivät käsittele yksityisten henkilöiden välisiä riitatilanteita, elinkeinonharjoittajien välisiä riitatilanteita, taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja, arvopaperi- ja osakekauppoja tai valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita.

Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on 029 553 6901. Numero palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9.00-15.00. Soittaminen neuvontanumeroon maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan. Ruotsinkielistä palvelua saa puhelinnumerosta 029 553 6902. Neuvontaan voi ottaa myös yhteyttä sähköisen lomakkeen avulla.

Euroopan kuluttajakeskus toimii Kuluttajavirastossa osana Euroopan laajuista verkostoa. Verkoston tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista rajat ylittävässä kaupassa kuluttajien ja yritysten välillä Euroopassa.

Euroopan kuluttajakeskus opastaa maan rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksissä ja tarvittaessa antaa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin. Yleensä kannattaa kuitenkin ensimmäisenä olla yhteydessä kotimaiseen, valtakunnalliseen kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokauppariitoihin. Lautakunta ratkoo myös yksityishenkilöiden välisiä riitoja mm. asuntokaupassa sekä ratkaisee kuluttaja-asiamiehen ryhmävalituksia. Kuluttajariitakunnan käsiteltäväksi jätetyt kysymykset on tehtävä kirjallisesti.

Valituksen voi tehdä, jos sovintoratkaisu ei suoraan eikä kuluttajaneuvonnan kautta ole mahdollinen. Lautakunnan käsittely on maksuton, mutta osapuolet maksavat asian selvittämisestä aiheutuneet kulut itse. Nämä kulut ovat yleensä paljon pienemmät kuin oikeudenkäynnissä.

Oikeusministeriön alaisuudessa toimivan lautakunnan päätökset ovat lakiin perustuvia suosituksia, joita ei voi panna täytäntöön pakkotoimin. Päätöksiä kuitenkin noudatetaan hyvin, yli 80 prosentissa tapauksista. Asioiden käsittelyaika kuluttajariitalautakunnassa vaihtelee 6-14 kuukauteen riippuen millainen asia on kyseessä.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajan taloudelliseen turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön noudattamista ja toimii Kuluttajaviraston ylijohtajana. Tällä hetkellä kuluttaja-asiamies on Päivi Hentunen.

Kuluttaja-asiamies ei ratkaise yksittäisiä riitoja vaan valvoo kuluttajaa turvaavien lakien noudattamista ja kuluttajan oikeuksia yleisesti. Kuluttaja-asiamies voi kuitenkin avustaa yksittäisen riidan hoitamisessa tuomioistuimessa, jos asialla on yleistä merkitystä tai se vahvistaa kuluttajariitalautakunnan päätöstä.

Uuden ryhmäkannelain mukaisesti kuluttaja-asiamies voi myös nostaa ryhmäkanteen tai tehdä kuluttajariitalautakuntaan ryhmävalituksen.

Kuluttaja-asiamiehelle voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi väkivaltaisesta tai harhaanjohtavasta mainonnasta, kohtuuttomista sopimusehdoista tai jos laskun perinnässä on epäselvyyksiä.
Kuluttaja-asiamies myös antaa markkinointikeinoja ja toimialaa koskevia käytännön ohjeita.

Näin käytät kuluttajansuojalakia

Kaiken lähtökohtana on sopimusvapaus. Sopimus voi olla muodoltaan joko kirjallinen tai suullinen. Muodolla ei normaalisti ole vaikutusta sopimuksen sitovuuteen – joskus laissa vaaditaan kuitenkin kirjallista muotoa, esimerkiksi puhelinliittymää koskevassa sopimuksessa.

Kirjallisella sopimuksella on merkittäviä etuja: molemmille osapuolille on selvää, mitä on sovittu. Lisäksi sopimuksen olemassaolon ja sisällön todistaminen on helpompaa.

Koti- ja etämyynnissä kuluttajalla on yleensä oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun olet saanut tilausvahvistuksen. Jos tavara luovutetaan myöhemmin, peruutusaika alkaa tavaran vastaanottamisesta. Jos myyjä ei ole antanut sinulle tietoa peruuttamisoikeudesta tai sen käyttämisestä, peruuttamisoikeus pitenee vuoteen.

Voit ilmoittaa peruutuksesta joko käyttämällä peruuttamislomaketta tai muulla yksiselitteisellä tavalla, kuten sähköpostilla. Tavaroiden noutamatta jättämistä ei pidetä peruuttamisena.

Sinun on palautettava tavarat viimeistään 14 päivän kuluttua kaupan peruuttamisesta, vastaat itse peruuttamiskuluista, jollei myyjä ole ilmoittanut vastaavansa niistä. Myyjän on palautettava maksamasi maksut viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut peruuttamisilmoituksen.

Saatat pitää myös näistä: